Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για την ΡΟΔΩΝ ζητά ο Χατζημάρκος

Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ζητεί η παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου να γίνει, με θέμα τα οικονομικά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΡΟΔΩΝ Α.Ε. με σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μανώλη Γλυνό και κοινοποίηση στον κ. Μάριο Μαραβέλια, Εκκαθαριστή ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ. Α.Ε. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:
κ. Πρόεδρε,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 67 του ν. 3852/2010, σας υποβάλω το αίτημα  να καλέσετε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με τα κάτωθι θέματα προς συζήτηση :
Ενημέρωση επί των οικονομικών στοιχείων της δημοτικής επιχείρησης “Αναπτυξιακές Δημοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ρόδων Α.Ε.” της περιόδου από την εγκατάσταση σε αυτή εκκαθαριστή έως και σήμερα, και συγκεκριμένα: 
Αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων της εταιρείας στο ανωτέρω διάστημα.
Αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εξόδων της εταιρείας στο ανωτέρω διάστημα.
Αναλυτική κατάσταση των εσόδων της εταιρείας που έχουν δεσμευθεί από πιστωτές.
Αναλυτική κατάσταση των οφειλών της εταιρείας σε Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α.

κ. Πρόεδρε,
τα παραπάνω στοιχεία ζητήσαμε και με επιστολή μας στις 27 Νοεμβρίου 2012 χωρίς να έχουν ακόμα απαντηθεί. Σας ζητούμε να μεριμνήσετε προκειμένου να έχουμε τα στοιχεία προ της ημέρας της συνεδριάσεως.

Για την δημοτική παράταξη
“Η Ρόδος Μπροστά”-Γιώργος Χατζημάρκος Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου