Αποκλειστικό: ο νέος Κανονισμός της Μονής Πάτμου - Μεταβαίνει πάλι η Εξαρχία

Νέα επίσκεψη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει εντός της επόμενης εβδομάδας,  Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ιερά νήσο Πάτμο, αποτελούμενη από τους Μητροπολίτες Μιλήτου Απόστολο, Κώου - Νισύρου Ναθαναήλ καθώς και τον τριτεύοντα των Πατριαρχικών Διακόνων Θεόδωρο.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «RhodesTimes» προσκείμενες στο Φανάρι, η αποστολή της Εξαρχίας θα γίνει στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου για την εκ του σύνεγγυς ενημέρωση των μελών της αναφορικά με εκκρεμείς υποθέσεις που ταλανίζουν την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και τις ενέργειες του Ηγουμένου της, Αρχιμανδρίτη Αντύπα.
Αυτή τη φορά όμως, η Εξαρχία θα ενημερώσει τον Ηγούμενο σχετικά με το νέο κανονισμό του Μοναστηριού, ο οποίος εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την επιστροφή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου από την Τιφλίδα.
 
Ο νέος κανονισμός της Ιεράς Μονής Πάτμου
Όπως αποκαλύπτει σήμερα αποκλειστικά το «RhodesTimes» ο νέος Κανονισμός της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Πάτμου, θα προβλέπει εκτός από τα θεολογικά ζητήματα και μία σειρά από αλλαγές και βελτιώσεις στα διοικητικά.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο νέο Κανονισμό της Μονής, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
·       Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θα δικαιούται να παρίσταται και να προεδρεύει (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στην εκλογή Ηγουμένου αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία του / Συνεπώς η διαδικασία για ενδεχόμενη εκλογή νέου Ηγουμένου θα γίνεται αυστηρά και μόνον με εγκρίσεις από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως / Σε περίπτωση ‘χηρείας’ της θέσης, επιλέγεται νέος Ηγούμενος μέσα σε 40 ημέρες
·       Τα διοικητικά σχήματα θα είναι: Ηγουμενία – Γεροντία – Αδελφότητα / Ο Ηγούμενος θα μπορεί να έχει ‘βοηθητικό’ όργανο – επιτροπή που θα προέρχεται από την Γεροντία και θα αποτελείται μόνον από κληρικούς
·       Η οποιαδήποτε χειροτονία θα γίνεται αυστηρά και μόνον με έγκριση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (κατόπιν προτάσεως του Ηγουμένου)
·       Η οικονομική διαχείριση καθίσταται εφεξής πάρα πολύ αυστηρή και τίθενται αυστηρότατοι όροι εφαρμογής όπως η παρακολούθηση όλων των συναλλαγών μέσω τραπεζών
·       Παραμένει εν ισχύ το υφιστάμενο διπλογραφικό σύστημα της Μονής (το οποίο όπως επισημάνθηκε, αποτελεί ‘υπόδειγμα’)
·       Απαγορεύεται εφεξής ‘διά ροπάλου’ η οποιαδήποτε εκποίηση ακινήτου εντός των ορίων της νήσου Πάτμου χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως / Επιτρέπεται μόνο για κοινωφελείς σκοπούς και μετά από απόφαση και έγκριση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
·       Καθορίζεται ακόμη και ο τρόπος αγοράς ακινήτων ύστερα από εντολή του Πατριαρχείου / Ακόμη και αν πρόκειται για ‘δωρεά’, θα απαιτείται έλεγχος και έγκριση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
·       Όλες οι τυχόν αγορές και εκποιήσεις θα γίνονται μόνον μέσα από την διαδικασία διαγωνισμού –πλην εξαιρετικών περιπτώσεων όπου θα απαιτείται η έγκριση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
·       Η ίδια διαδικασία (μέσω διαγωνισμών) θα απαιτείται και οποιαδήποτε προμήθεια για τις αγορές αναγκών της Μονής
·       Οποιαδήποτε παραχώρηση χρήσης σε ΝΠΔΔ εντός και εκτός ορίων της νήσου Πάτμου θα γίνεται μόνον για λόγους κοινής και δημόσιας ωφέλειας (π.χ. αφαλατώσεις, ανέγερση σχολείου κ.ά.) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Πατριαρχείου
·       Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε εκποίηση πραγμάτων (κινητής και ακίνητης περιουσίας του μοναστηρίου, κειμηλίων, εικόνων κ.λπ.)
·       Για τα ‘καθίσματα’ θα ισχύει νέα διαχειριστική διαδικασία και έλεγχος για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο / Παρεμπιπτόντως η ευθύνη και αρμοδιότητα για τηνν οικονομική διαχείριση όλων περιέρχεται στην Μονή
·       Απαγορεύεται εφεξής ‘διά ροπάλου’ τα χρήματα και τα έσοδα της Μονής να βρίσκονται σε λογαριασμούς τρίτων (μοναχών κ.λπ.) –δηλ. αυστηρά και μόνον επ’ ονόματι του μοναστηριού
·       Η Μονή, την οικονομική διαχείριση της οποίας έχει ο Ηγούμενος, δύναται να τοποθετεί καταθέσεις σε ασφαλή ‘οικονομικά προϊόντα’ επ’ ονόματι της ιδίας και κατόπιν εντολής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
·       Τον Φεβρουάριο κάθε έτους ο Ηγούμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει απολογιστική έκθεση με αξιολόγησης πεπραγμένων η οποία θα τελεί υπό την έγκριση συγκεκριμένου ‘ελεγκτικού οίκου’
·       Στην σφραγίδα της Μονής θα περιληφθεί εφεξής η λέξη «Οικουμενικό Πατριαρχείο»
·       Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να εγγράφει μοναχούς
·       Η εποπτεία ΟΛΩΝ των μοναστηριών της νήσου Πάτμου, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Ηγουμένου της Μονής
·       Επίσης, το όνομα του Ηγουμένου θα πρέπει να ‘μνημονεύεται’ μετά το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
·       Το μοναστήρι παραμένει στον ‘κοινοβιακό’ χαρακτήρα και ΔΕΝ πρόκειται αυτό να αλλάξει
 
Ύστερα από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι το Φανάρι δεν επιθυμεί ούτε και σκοπεύει να ‘καθαιρέσει’ τον νυν Ηγούμενο κ. Αντύπα. Η Εξαρχία θα παραδώσει στον κ. Αντύπα το νέο κανονισμό και θα προβεί σε αυστηρές συστάσεις. Το Φανάρι, φέρεται ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα οικονομική διαχείριση αλλά επιθυμεί εφεξής αυστηρότερους ελέγχους.
Απομένει, φυσικά, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να περιμένουμε για την επίσημη δημοσίευση του νέου Κανονισμού στο εκκλησιαστικού περιεχομένου ‘ΦΕΚ’ της Δωδεκανήσου.
Πέγκυ Ντόκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου