Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Τράπεζα Δωδεκανήσου με τους εργαζόμενους


Η Τράπεζα Δωδεκανήσου ανακοινώνει ότι η Διοίκηση και το Σωματείο των Εργαζομένων της Τράπεζας, σε κλίμα συναίνεσης και με αίσθημα ευθύνης, προχώρησαν στην υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης διάρκειας δυόμιση ετών.
Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα καθώς και η ανάγκη για βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, με στόχο την ενίσχυσή της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επικρατούσες σήμερα αντίξοες συνθήκες.
Με τη νέα σύμβαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την προστασία της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία του σχεδίου θωράκισης της Τράπεζας Δωδεκανήσου στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι στην επιχειρησιακή σύμβαση λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη δίκαιη κατανομή της προσαρμογής σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.
Η υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Δωδεκανήσου και αποδεικνύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης και την κοινή πεποίθηση, ότι η διασφάλιση της καλής πορείας και της αποδοτικότητας της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων.
Κοινή επιδίωξη Διοίκησης και εργαζομένων, είναι πάνω από όλα η ισχύς και η ανάπτυξη της Τράπεζας Δωδεκανήσου, της δική μας Τράπεζας που εδώ και 17 χρόνια αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του τόπου μας, προσφέροντας τραπεζική εξυπηρέτηση στα ακριτικά μας νησιά τη Νίσυρο, την Τήλο, την Κάσο και τους Λειψούς και εξασφαλίζοντας πάνω από 140 θέσεις εργασίας για νέους Δωδεκανήσιους, στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.
Με ενότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, υπερασπίζουμε την εργασία, τους θεσμούς και την Τράπεζά μας. Μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με την τοπική κοινωνία που μας στηρίζει, χτίζουμε με συνέπεια, σοβαρότητα και ευθύνη το μέλλον της Τράπεζάς μας.

Δ.Σ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου