Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Δωδ/σο Ίδρυμα


Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη χορήγηση 3 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψηφίους για απόκτηση τίτλου σε επίπεδο master που είναι δημότες Δήμου Δωδεκανήσου και είναι πρωτοετείς του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμα: 
- Το αντικείμενο της εργασίας τους να αναφέρεται στη Δωδεκάνησο και να αφορά η καθεμία το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
-Να έχουν βαθμό «λίαν καλώς» στο πτυχίο τους.
-Να μην παίρνουν άλλη υποτροφία.
-Να δικαιολογείται η ενίσχυσή τους από την οικονομική τους κατάσταση.
-Θα συνεκτιμηθεί επίσης αν οι ενδιαφερόμενοι είναι τέκνα πολυμελούς οικογένειας, αν οι οικογένειες τους ζούν σε μικρά άγονα νησιά ή σε ορεινά χωριά και το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Δωδεκανήσου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/01/2013 και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Ιδρύματος. (ΠΕΔ/ΝΑ, Πλατεία Ελευθερίας, κα. ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ τηλ. 2241044646 ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου